ADDIKT

Misbrugsbehandling

Hjælper dig med at finde & skabe din egen vej

Drop alkohol og få livet tilbage

Gratis og anonym behandling

Er dit forbrug af alkohol eller stoffer for stort? Få diskret og anonym coaching

Åben gratis rådgivning

Døren er altid åben. Besøg os for en snak og en kop kaffe, så der du godt på vej

Hælper dig med at opnå succes

Luk op for dit fulde potientiale. Sig hej til
‘DEN NYE DIG’

Når du kan mærke, at dagen idag er en lille bitte smule bedre end i går, så er du på vej videre. Vi er der for dig og sikrer en let overgang til et bedre liv. Sammen arbejder vi mod at finde nøglen til løsning af dine problemer. Det er gratis, anonymt og helt diskret.

Er Dit Liv Svært?

Tager Det Overhånd?

Mangler du struktur?

Hvad Er Din Historie?

Få Ro På Rusen

Lær at kontrollere forbruget af det der har taget overhånd

Bliv Forstået

Vi hjælper dig til at møde glæde, tryghed og overskud i dit liv

Pas På Dig Selv

Få værktøjer til at være mådeholden og/eller helt at stoppe

Tag En Pause

Få overskud til familie, venner, kollegaer og dem du holder af

Hvad er misbrugsbehandling?
Hvem er behandlingen for?

Gratis, anonym og diskret behandling til alle med tegn på et uhensigtsmæssig forbrug af rusmidler.  Jeg hjæper med misbrugsbehandling af din kære om ønsket. Behandlingen foregår fleksibelt når og hvor det passer dig. Du kan passe dit arbejde eller skole samtidig med at du følger en vej til et bedre liv uden problemskabende forbrug

Motivation

Det er svært at få gjort noget ved situationen. Motivationen er ikke lige til stede. Og hvad er konsekvenserne? Vi hjælper med at motivere dig til at mindske dit forbrug. Til at få gratis og anonym behandling

Afklaring
 • Der foretages indledende samtaler som kan være anonyme. Disse kan bestå 3 – 5 samtaler, hvor der tages stilling til om en behandling er relevant
 • Indenfor 14 dage indledes afklarende samtaler hvor din livssituation, funktionsniveau, livssituation, belastningsgrad og psykosociale udfordringer udredes
 • En indledende screening iværksættes for at afdække eventuelt dobbeltmisbrug, psykisk tilstand, kognitiv tilstand, fysisk sygdom og andet. 
 • Der besluttes en behandlingsplan med behandlingsbehov samt behandlingsintentitet
 • En screening foretages af læge og/eller psykolog, psykiater eller psykoterapeut for udredning

 

Behandling
 • Der iværksættes en behandling med behandlingsplanen som fundament
 • Behandlingsplanen bliver afstemt i et samarbejde med dig
 • Behandlingsplanen præcisere behandlingsforløbet og justeres løbende så den passer ind i din dagligdag og rutiner
 • Der udarbejdes, om nødvendigt, en social handlingsplan
 • Du samtykker, om informationer må vidergives til relevante faggrupper, herunder psykiatri og kommune
 • Behandlingens formål er at reducere forbruget eller at bringe det til ophør. Eventuelt at stabilisere et givent forbrugsmønster
 • Behandlingen baseres på dit mål, din belastning, dine præferencer indenfor:
 1. Forbrug
 2. Fysisk og Psykisk helbred
 3. Social Funktion
 4. Samfundsmæsig marginalisering
 • I behandlingen kan der være ingbygget en indsats mod:
 1. Graviditet
 2. Psykisk sygdom
 3. Dobbeltdiagnose
 4. Kognitive problemer
 5. Sociale problemer
 6. Tilbagefaldshistorik
 7. Sagsbehandling
 • Behandlingen skræddersyes til dig, idet ingen enkeltstående behandlingsmetode passer til alle. Derfor får du en effektiv behandling der passer til dine forskellige behov, og ikke kun mod forbruget
 • Yderligere udredning kan være nødvendigt under behandlingsforløbet, såfremt der forekommer nye indsigter eller tilstande
 • Relevante ressourcepersoner inddrages i behandlingen, for eksempel familie, kollegaer, venner, AA, NA mv.
 • Pårørende kan få seperat støtte og behandling efter behov
Tilbagefaldsforebyggelse
 • Der iværksættes efterbehandling med opfølgning på udeblivelser
 • Vedligeholdelsesbehandling foretages i forlængelse af behandlingsforløbet og nedtrappes løbende
 • Der arbejdes på at videre opbbygge og vedligeholde dine mange ressourcer
 • Tilbageforebyggelse er en langsigtet proces, som ofte varer resten af livet
 • Forebyggelsen arbejder på at undgå komme tilbage til samme miljø
 • Der etableres en indsats, som tager højde for, at en varig reduktion/ophør af rusmiddelbrug kan række ud over det enkelte behandlingsforløb
 • Inddragelse af pårørende til at fastholde og optimere din bedringsproces efter udskrivning
Efteromsorg
 • Behandlingen er en helhedsorienteret indsats, som handler om at bibeholde kontakten til behandlingsstedet. 
 • Mange oplever behandlingen som en god periode i sit liv, som kan være svært helt at give slip på
 • Efteromsorg handler derfor om, at behandlingsstedet kontakter dig nogle gange i løbet af året for en uformel snak om løst og fast
 • Du vil blive inviteret til workshops, foredrag og gruppeforløb for personer der har været i behandling

 

Om mig

 

Jeg er John Petersen, Misbrugsbehandler og far til Maria. Jeg er opvokset i et hjem hvor rusmidler fyldte meget, og har selv levede erfaringer som pårørende. Derfor ved jeg hvor svært det er at have et uhensigtsmæssig forbrug, men også hvor let det egentlig er at få et godt liv igen, med hjælp udefra.

Grunden til at man har det svært, er mangel på hjælp til det der er svært. Og dem der får hjælp, får en hjælp, der er så skandaløst ringe, at den har karakter af parkering i ingenting. Derfor bringer jeg min faglighed i spil til at hjælpe dig og andre.

Det kan være en god idé at gøre noget nu!
Husk! Det er gratis, anonymt og slet ikke besværligt

Vores behandling er let og enkel at følge. Det eneste den kræver af dig er viljestyrke og ærlighed. Lad mig eller en af de mange andre professionelle, der dagligt hjælper andre mennesker i samme situation, vise dig vej.

Forvent ikke mirakler

Skal du have succes med at drikke mindre, er det vigtigt at sætte et realistisk mål. Men forvent ikke mirakler. Ændring af årelange vaner tager tid. Derfor er det heller ikke nogen fiasko, hvis du falder i. Det vigtigste er, at du gør noget ved dit alkoholforbrug. Og holder fast i beslutningen.

Hjælp til selvhjælp

Har du fået mod på at gøre en aktiv indsats for at drikke mindre. Så kan du bruge den metode, vi hjælper dig igang med at følge. Det første skridt at finde ud af: Hvor, hvornår og hvorfor du forbruger for meget. Næste skridt er at sætte ind de rigtige steder, så du ender med at få et forbrug, der er til at leve med – både for dig selv og dine omgivelser.

Det er din beslutning

Alkohol holder op med at være en privatsag, når det går ud over andre og påvirker det daglige liv. Et godt liv handler nemlig ikke kun om et godt helbred. Men også om glæde, tryghed og overskud. Et af de typiske tegn på et uhensigtsmæssigt forbrug er netop, at man mangler overskud til familie, venner og kolleger.

Sådan gør du noget ved problemet

Nogle vil ikke have de store problemer med at drikke mindre. Mens det for andre ikke er så ligetil at ændre på vaner, der ofte indtager en stor plads i hverdagen. Men det er langt fra håbløst at gøre noget ved problemet – og der er mange gode grunde til at gøre det nu.

Vi arbejder med

Neuroadaption og Neuro Linguistic Programming (NLP)

Du fortjener et godt liv

Du er ikke alene som pårørende

Du er ikke alene

Du må selv beslutte dig for at drikke mindre. Men du behøver ikke være alene om at føre beslutningen ud i livet. Faktisk kan det være en fordel at være åben om dit problem – uanset om det er stort eller lille. Lægger du selv kortene på bordet, er det meget sandsynligt, at din familie, dine venner og kolleger vil bakke dig op.

Pårørende og forholdet til andre

Forholdet til andre

Også i forholdet til andre kan et stort forbrug have store følger. Dine pårørende kan være bekymret, vred og fortvivlet over, at at du har det dårligt samt hvordan de kan hjælpe dig. Deres bekymring om dig går muligvis på en ændring af din adfærd, og at du er blevet en helt anden udgave af dig selv end den de kender.

Et stort forbrug påvirker andre

Alkohol holder op med at være en privatsag, når det går ud over andre og påvirker det daglige liv. Et godt liv handler nemlig ikke kun om et godt helbred. Men også om glæde, tryghed og overskud. Et at de ypiske tegn på et uhensigtsmæssi forbrug er netop, at man mangler overskud til familie, venner og kollegaer.

Find din balance. Sæt dine mål. Tag udfordringen. Beløn dig selv

Jeg vil guide dig til at fjerne hindringer for at få klarhed i, hvad der er mest vigtigt for dig som individ.

Samtaler med mig vil gøre, at du får mere fokus på at nå dit mål og dine drømme.

Jeg hjælper dig med at prioritere din tid og gå benhårdt efter at opnå dine mål. Vi fjerner sammen enhver hindring undervejs. Vi foretager sammen de ændringer, du har brug for i alle aspekter, trin for trin, så du bliver i  FULD BALANCE  uden pres og i et tempo der passer dig.

Vent ikke længere. Begynd at skabe en ny vej idag