NLP Forudsætninger

Model af verden Vi oplever ikke verden, som den er – Vi oplever en model af verden Respekt Respekt for andres model af verden Sind og resultater Det er mig der styrer mit sind og dermed mine resultater Feedback Der eksisterer kun feedback, ikke fejltagelser...

NLP

Neuro Linguistisk Programming Neuro Sammenhængen mellem nervebanerne, input gennem sanserne og den måde vi lagre disse input på Linguistisk Sammenhæng mellem sanseapparat og sprog og hvordan vi gennem ord kan påvirke egne og andres tanker. Programming Gennem indre...

Disney’s kreativitetsstrategi

NLP teknikAnvendes i trin 4 i arbejdsmodellen En kreativ proces der består af 3 trin: Drømmer visioner for fremtiden.Her kan man evt. anvende teknikken logiske niveauer til at åbne op med spørgsmål Iværksætter (realisator) action i nutidHer planlægger man hvad der...

Vikarbureau modellen

En række trin vi gennemgår. Hensigtsmæssigheden i strategien, afhænger af strukturen i den enkelte trin strategien består af.Submodaliteterne har en stor betydning for om strategien føre til det ønskede mål. Overordnet består en strategi af:1. Mål2. Bevis3. Handling-...

Logiske niveauer

Teknik i NLP Vision (Hvad er du en del af?)Identitet (Hvem er du?)Værdier / Overbevisninger ( Hvad er vigtigt for dig?)Evner / Færdigheder ( Hvordan gør du det?)Adfærd / Handlinger ( Hvad gør du ?)Omgivelser ( Hvor er du ?) En ændring på et af niveauerne, vil få...