Ved udpræget risikoadfærd, eller hvor det vurderes at personen kan  være i fare for at gøre skade på sig selv i forbindelse med et eskalerende misbrug, kan et tilbud om afrusning i et sommerhus være nødvendigt og meningsfuldt. Der findes også andre former for hjælp i sådan et tilfælde, men min erfaring er, at afrusning i rolige omgivelser med masser af frisk luft, fuglesang og bølgeskvulp er en god vej. I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt med en ødegaard i Sverige langt fra alt civilisation. 

Motivation eller et spædt ønske om forandring og hjælp skal være drivkraften for et godt afrusningforløb. Dette kan være med et kærligt skub fra nære netværksrelationer som kone, kæreste, far, mor, kollegaer, gode venner eller søskende.  Det betyder imidlertid ikke at det er nemt at komme i afrusning. Tværtimod er et afrusningsforløb ofte konfronterende og svært at være i, hvorfor vi er tæt på personen og har de nødvendige faglige ressourcer det kræver at lave et forløb, der giver mening og resultater.

Tankemylder, søvnbesvær, motorisk uro, vrede og sorg er uundgåelige tilstande. Vi har stor erfaring i at tilrettelægge, gennemføre og følge op på afrusningsforløb og vi planlægger altid forløbet sammen med personen og relevante netværkspersoner, i det omfang det er muligt.

Muligheder, varighed, vilkår, behandlingsaktiviteter og samarbejdsform aftales altid individuelt på baggrund af en screening og et møde med personen, eventuelt dennes familie og relevante samarbejdspartnere.