Traditionelt er medicin blevet brugt til at lindre abstinenssymptomer, når en person holder op med at bruge medicin. Derefter fokuseres der på behandlingen af ​​den fysiske side af den person, der har søgt tilbagetrækning. Fravænning uden medicin betyder bogstaveligt at slippe af med stoffer uden medicin eller andre stoffer, der berusede og påvirker centralnervesystemet.

Centralnervesystemet

Afhængighed af stoffer er mangesidig. Ved hjælp af stoffet søger misbrugeren lettelse for uudholdelige eller svære følelser, der føles umulige at behandle. Med langvarig misbrug ændres afhængighedsniveauerne også. Personen har en fysisk, social, psykologisk og mental tilknytning til stoffet og oplever det som en del af deres evne til at fungere. Ofte er den afhængige vant til at manipulere hans følelser med narkotika i lange perioder, og tolerancen for modgang er svag uden den beroligende følelse, som stoffet giver.

Fysisk tilknytning

Den fysiske tilknytning til stoffet inkluderer at vænne sig til stoffet, øget tolerance, opretholde funktionel evne og afværge abstinenssymptomer. Den sociale bånd opstår, når den afhængige vedtager en vis identitet og livsstil. Den psykologiske, dvs. mentale, påvirkning påvirkes af den følelsesmæssige baggrund, personlige egenskaber og intellektualisering. Den mentale bånd henviser hovedsageligt til den narkotikarelaterede opfattelse samt følelsen af ​​skæbne og det livsindhold, det giver.

Fravænning

Ved fravænning fra medikamenter skal der tages hensyn til alle dimensioner af afhængighed, og den tilbudte ændringsproces skal være baseret på klare konkrete metoder. Gruppebehandling er en overlegen form for pleje, når afhængighed behandles holistisk. Interaktion, støtte fra en peer group og forskellige fora, f.eks diskussionsgrupper og andre fælles møder for at opretholde ændringsprocessen, muliggøre behandling af afhængighed på et fysisk, psykologisk, socialt og mentalt niveau.

Fysiske abstinsnssymptomer

De fysiske abstinenssymptomer kan lettes ved hjælp af akupunktur, forskellige typer massage og aroma og zoneterapi. Rollen af ​​hygiejne og diæt er også vigtig ved fysisk fravænning. I den psykologiske fravænning fremgår vigtigheden af ​​at blive kjent med ens egne følelser, finde og udnytte ens egne ressourcer og rangordne ting. Opmuntring, støtte og samtale er af stor betydning – ligesom humor.

Afhængighedsspiral

Fravænning skal også tage højde for den sociale og mentale afhængighed, så behandlingen udfordrer personen til at møde sig selv og praktisere de evner, der er nødvendige for at komme ud af afhængighedsspiralen. Ved social fravænning er målet at bryde fri fra den afhængiges identitet gennem åben dialog, overførsel af ansvar, opmærksomhed på succes og andre ting, der hjælper personen ikke til at ligge på sengen og lade problemerne vokse over hans hoved. I mental fravænning får man “ro i sindet”. Metoderne kan være omdefinering, behandling af opfattelser (nye perspektiver) og tage ansvar for ens egne valg. Det er vigtigt at have erfaringer med succes i ens fremgang, hvilket naturligvis krævede indsats.

Afhængighed

Ved fravænning uden medicin er målet at bryde den kemiske afhængighed, starte personens egen forandringsproces så hurtigt som muligt og finde og udnytte egne ressourcer og måder at håndtere. En person, der søger fravænning, har ofte et stærkt billede af sig selv som en “løsere” og et desperat behov for hjælp med et vagt håb om noget bedre. Ofte føles tanken om at finde en løsning uden for sig selv, for eksempel gennem en eller anden mirakelkur, som den eneste udvej. Med rehabilitering uden medicin ønsker man at støtte personens ønske om at befri sig fra afhængighed og søgen efter velvære med kemiske midler, så han eller hun kan lære at møde svære følelser i stedet for at flygte fra dem.

Ledsagerånd

Gruppepleje, der er baseret på peer support, giver en sikker ramme for oplevelser og praksis af kunsten at leve. Gruppepleje giver mulighed for at lære at se på tingene fra et nyt perspektiv og modtage støtte, opmuntring, konstruktiv respons og ægte pleje fra mennesker i samme situation. En god ledsagerånd tiltrækker dig let at prøve nye ting og fortælle din egen historie, som du måske aldrig har fortalt ærligt til nogen. Så kan du blive accepteret som dig selv og ikke gennem en rolle.

Misbrugsbehandling

Muligheden for at lære at tage ansvar for sig selv – også fordi behandlingen fungerer – er vigtig. Som misbruger har personen ofte forsøgt ikke at tage ansvar for noget overhovedet og måske endda bebrejdet andre for deres beslutninger eller følelser. Evnen til at forstå årsag og virkning hjælper en med at se, hvordan ens egne valg påvirker, og at man kan påvirke dem, som mange synes følte sig umulige (som om livet var hjælpeløst uden for ens egen rækkevidde). I gruppepleje spiller de der har været i pleje i lang tid og tidligere kunder en vigtig rolle, fordi du kan se bedring og fremskridt på dem. Dette tilskynder dem, der for nylig er kommet til at investere i deres behandling.

Sundhedsvæsenet

Medierne formidler ofte et billede af, at det er umuligt at slippe af med opiater (og også andre såkaldte hårde stoffer) uden medicin eller substitutionsbehandling. Synspunktet understøttes også af det faktum, at mange opiatmisbrugere, der faktisk ønsker at fortsætte deres afhængighed, kræver substitutionsbehandling, fordi de ikke kan klare abstinenssymptomerne. Håndtering af problemet er en udfordring for sundhedspersoner; skal sundhedsvæsenet styrke dette synspunkt eller tilbyde alternativer? I tilfælde af unge afhængige ville det være især vigtigt som et første alternativ at tilbyde stoffri tilbagetrækning.

Abstinenssymptomer

Abstinenssymptomer er individuelle og afhænger af, hvor længe afhængigheden har varet, og hvilket stof der er brugt, men en tommelfingerregel er, at de værste fysiske symptomer normalt løses på en uge. Det andet tager meget længere tid. I nogle mennesker er den fysiske smerte vanskelig at tolerere (især hvis du har brugt opiatbaserede lægemidler). Nogle har også en dobbelt diagnose, hvor en mental sygdom går hånd i hånd med narkotikamisbrug og kræver medicin, selv under narkotikamisbrug. I tilfælde af alvorlig afhængighed er det vigtigt for en læge at vurdere, om personen kan klare afvænning uden medicin umiddelbart eller efter afgiftning ved hjælp af medicin, eller om der er behov for en anden form for behandling.

Rehabilitering

Fravænning og rehabilitering uden medicin muliggør bedring til et normalt liv, når personen lærer at håndtere deres afhængighed og ændre deres identitet fra en kronisk afhængig til en bedende skuespiller i sit eget liv. Det kræver, at plejepersonalet afholder sig fra at gøre alt for patienten og i stedet guide ham eller hende til at gøre det selv eller ved hjælp af andres støtte. Omsorg bevæger sig fremad; peer-gruppen udfordres til at fungere som omsorgsfulde elementer og søge løsninger sammen. Oplevelsen af ​​at du kan møde alle situationer i livet og klare dem uden medicin er grundlæggende.

Succesoplevelser

Mange, der har gennemgået afgiftning uden medicin og administreret afholdenheden, siger, at når du har lidt gennem abstinenssymptomerne, føles det som om du virkelig har gjort noget for at bryde afhængigheden, og tærsklen for tilbagefald er blevet højere. Gennem succesoplevelser ændrer selvbildet sig som “løsere”, og hvad der blev troet umuligt bliver noget muligt.