Antisociale personlighedstræk ses ofte hos misbrugere af rusmidler. Dette er en stor udfordring i behandlinge af alkoholmisbrugere og stofmisbrugere. Når denne type klienter skal behandles i det traditionelle behandlingssystem, bliver indgangsvinklen oftest deres misbrugsproblematik,
hvilket typisk resulterer i, at de havner i forskellige tilbagefaldsgrupper eller på behandlingsafdelinger i blandt andet fængsler.

Behandling af Antisociale personlighedsforstyrrelser

I behandlngen af antisociale personlighedstræk lægges særlig vægt på brugen af ​​kognitive omstruktureringsstrategier til at møde antisociale klienter i en samarbejdsproces med selvvurdering og selvændring. Dette er vigtigt, fordi klienter med antisociale træk er meget manipulerende. Den antisociale opførsel, der ligger til grund for behandling, er ofte den største hindring for at erkende, at der er et problem.

Alkohol og antisociale personlighedstræk

Antisocial opførsel

Antisocial opførsel forhindrer ofte mennesker i at søge hjælp og foretage de personlighed og adfærdsændringer, der er nødvendige for at undgå tilbagefald og for at opretholde en livsstil baseret på afholdenhed og ansvar.

Antisociale personlighedstræk og misbrug

Antisocial opførsel er almindelig blandt mennesker, der er kriminelle. Generelt kan det siges, at ca. 4% af mænd og 1% af kvinder generelt kan diagnosticeres med antisocial personlighedsforstyrrelse. Der er dog grupper, hvor procentdelen er højere, 15% af de mænd, der har udviklet en alkoholafhængighed, og 5% af de kvinder, der har udviklet en alkoholafhængighed, har antisociale personlighedsegenskaber, dette er mere end 3 gange mere sammenlignet med den generelle befolkning. Blandt personer med en stofmisbrug er tallet endnu højere. Cirka 32% af mænd, der har udviklet en narkotikamisbrug, har antisociale personlighedstræk, og blandt dem i fængslet har 50-80% antisociale personlighedstræk.

MAPT

En antisocial personlighed (MAPT) er en kombination af personlighedstræk hos mennesker, der ofte findes i den kriminelle verden. Antisocial adfærd er adfærd, der er det modsatte af almindeligt accepterede sociale normer i samfundet.

Kerneadfærd

De tre grundlæggende antisociale opførsler fokuserer på at udfordre myndigheder, bryde regler og krænke andres rettigheder (skabe ofre). Disse tre kerneadfærd er skjult bag de tre kamuflerede adfærdsmønstre, der er overfladisk charme, dobbelt spil og forræderi.

Personligt ansvar

Når mennesker, der bruger denne adfærd, konfronteres med konsekvenserne af deres handlinger, reagerer de med de tre undgåelige opførsler; de føler ingen skyld og retfærdiggør deres opførsel, de benægter personligt ansvar og bebrejder offeret eller dem, der holder dem ansvarlige for deres handlinger.

Antisociale adfærdsmønstre

Mennesker med antisocial opførsel har svært ved at lære af deres oplevelser på grund af de tre permanente adfærdsmønstre, der mangler selvbevidsthed, uvillighed til at absorbere feedback og vejledning fra andre og til sidst uvillighed til at ændre deres selvopfattelse og opførsel. Antisociale adfærdsmønstre er almindelige blandt kriminelle, men også blandt mennesker med indlært antisocial opførsel. Disse mennesker er manipulerende og destruktive i forholdet, men har ellers ingen åbenlyst kriminel adfærd.