Såfremt du er pårørende til en person som kæmper med afhængighed, kriminalitet og misbrug og som har behov for hjælp til at komme ud af det, kan du få rådgivning og sparring ift. at håndtere de problemstillinger som du selv kæmper med. Hvis den misbrugende har udtrykt ønske om hjælp, kan der samtidig etableres et behandlingsforløb til ham/hende.

  • Skal jeg sige det til til andre?
  • Er det min skyld?Kender du?
  • Skal jeg lukke ned for kontakten?
  • Hvordan siger jeg at han/hun ikke må se børnene mere?
  • Skal jeg melde ham/hende til politiet?
  • Hvordan kan jeg få fred for ham/hende?
  • Jeg er bange for han/hun dør af sin livsstil, men jeg kan ikke mere.

Rådgivningen kan også have fokus på hvordan du som pårørende støtter den misbrugende, og styrker motivationen til at han eller hun selv søger hjælp.

CRAFT hjælper pårørende

Behandlingen tager udgangspunkt i den manualbaserede CRAFT-metode, som er anerkendt og afprøvet i mange familier.

Drikker din nærmeste for meget uden at være i behandling?

CRAFT er en metode til motivation og intervention af misbrugere til et bedre liv. Når en person med misbrug eller afhængighed for det godt, så smitter det af på hele familien. CRAFT er forkortelsen for Community Reinforcement and Family Training og fokuserer på at familien og nære pårørende er en stor ressource for den der lider under sit misbrug. Vi arbejder udfra at de pårørende har har gode mulighed for at motivere og støtte, når de også selv modtager hjælp. På den måde lærer familier og venner at sætte grænser og acceptere den situation de befinder sig i, samtidig med at de kan støtte den afhængige til forandring.

CRAFT hjælper både den drikkende og dig som pårørende

Du som pårørende er den der hurtigst opfanger et alkoholproblem i familien. For nogle pårørende lykkes det at få den drikkende på rette spor, men det er langt fra altid muligt. I tilfælde hvor det ikke lykkes, kan der opstå dårlig stemning, konflikter, ringe kommunikation, og det betyder, at både børn og voksne mistrives.

Det er ensomt at være pårørende

Det kan føles enormt ensomt at være tæt på en, der bare bliver ved med at drikke. Mange pårørende står magtesløse og og i en afmægtig situation. Derfor er det en mulighed at søge vores hjælp, så den drikkende motiveres til at søge behandling. Dette kaldes for en ‘intervention’.