Selvom det ikke er sandsynligt, at det at nyde lejlighedsvis alkohol kan skade dit helbred, så kan overdreven druk have betydelige negative effekter på din krop og velvære.

Skadeligt alkohol

Et godt spørgsmål er imidlertid hvornår alkohol bliver skadelig for dit helbred, samt hvornår nok er for meget? Jeg vil forsøge at give dig svaret i denne artikel. Sundhedsstyrelsen har retningslinier eller anbefalinger hvad alkoholindtag angår er;

“at kvinder kun bør drikke op til 7 genstande om ugen, og at mænd skal holde sig under 14 genstande om ugen”

Iøvrigt de samme genstandsgrænser og alkoholgrænser som i store dele af den øvrige verden. Herudover kan kan overdreven alkoholbrug og alkoholmisbrug defineres som følger:

 • Overdrevet drikkeri
 • Kraftig druk
 • Alkoholisme eller alkoholafhængighed

 

 Alkoholsymptomer

 

Hvad er alkoholisme eller alkoafhængighed?

Der er 4 symptomer på alkoholafhængighed (alkoholisme):

 • Uimodståelig trang: et stærkt behov for eller en kraftig trang til at drikke.
 • Tab af kontrol: en manglende evne til at begrænse sin indtagelse af alkohol ved en hvilken som helst lejlighed.
 • Fysisk afhængighed: abstinenssymptomer, såsom kvalme, svedeture, rysten og angst forekommer, når man stopper efter en periode med kraftigt drikkeri.
 • Alvorlig afhængighed kan føre til livstruende abstinenssymptomer, herunder krampetrækninger som starter otte til tolv timer efter den sidste genstand. Delirium tremens (drankergalskab) begynder tre til fire dage senere, hvor personen bliver ekstremt ophidset, ryster, får hallucinationer og mister forbindelsen med virkeligheden.

Tolerance

Behovet for at drikke stadig større mængder af alkohol for at få en virkning kaldes for tolerance.

Kortsigede bivirkninger

Afhængigt af, hvor meget alkohol der indtages og personens fysiske tilstand, kan alkohol forårsage:

 • Utydelig tale
 • Døsighed
 • Opkastninger
 • Diarré
 • Maveproblemer
 • Hovedpine
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Forvrænget syn og hørelse
 • Svækket dømmekraft
 • Forringede sanser og koordinationsevne
 • Bevidstløshed
 • Blodmangel (tab af røde blodlegemer)
 • Koma
 • Blackouts (hukommelsestab, hvor alkoholikeren ikke kan huske, hvad han foretog sig, mens han var påvirket)

Langsigtede bivirkninger

Ukontrolleret drikkeri og fortsat brug af alkohol i store mængder er forbundet med mange helbredsproblemer, herunder:

 • Utilsigtede kvæstelser såsom bilulykker, fald, forbrændinger og drukning
 • Tilsigtede kvæstelser ved brug af skydevåben, seksuelle overgreb og vold i hjemmet
 • Flere arbejdsskader og nedsat produktivitet
 • Flere familieproblemer og ødelagte parforhold
 • Alkoholforgiftning
 • Forhøjet blodtryk, slagtilfælde og andre hjertesygdomme
 • Leversygdomme
 • Skader på nervesystemet
 • Problemer med sexlivet
 • Permanente hjerneskader
 • Vitamin B1-mangel, der kan føre til forstyrrelser som hukommelsestab, apati og manglende orientering
 • Mavesår
 • Mavekatar (betændelse i mavesækkens vægge)
 • Underernæring
 • Kræft i munden og halsen

Hvad er det så, som forbrugerne af alkohol risikerer?

Alkohol er en gift, der påvirker kroppen og hjernen, så snart den lander i kroppen. Risikoforbrugere er mere tilbøjelige end andre til at blive negativt påvirket af alkohol – fysisk eller mentalt. De risikerer også at komme i ophedede diskussioner, forårsage ulykker og skade andre fysisk eller mentalt. Mere end en million svensker påvirkes af, at nogen i deres nærhed drikker for meget.

Risici i alkoholforbrug er et bredt spektrum

Den ene million svensker, der har et såkaldt risikoforbrug er inden for et bredt spektrum. På den ene side er der alvorligt afhængige mennesker, der har lidt alvorlige kvæstelser fra deres drikke. På den anden side risikerer folk, som læger kalder, forbrugere, og som drikker mere end den grænse, der kaldes risikobrug.

Oplevelser ved alkohol

Risikoforbrugerne oplever sjældent noget negativt med deres alkoholvaner, men de risikerer i større grad fysisk og mental skade end normale forbrugere.

Grader af forbrug og afhængighed

I midten af ​​spektret er forskellige grader af forbrug og afhængighed. Nedenfor gennemgår vi de forskellige grupper, og hvordan lægerne definerer dem. Meget er baseret på de seks afhængighedskriterier, som lægerne har sat.

Drikker ikke alkohol

Cirka 1,1 millioner mennesker. Denne gruppe inkluderer ikke-drikkere, ædru mennesker og alle under 15 år, selvom der er unge under 15 år, der drikker.

Moderat forbrug med lav risiko for alkoholproblemer

3,2 millioner mennesker. Drikkevarer under grænseværdien for risikoforbrug. Normalt er intet afhængighedskriterium opfyldt.

Risikoforbrug

Cirka 225.000 mennesker. Drik over grænsen for risikoforbrug, men deres sociale liv eller arbejde påvirkes ikke. Normalt er ingen eller få afhængighedskriterier opfyldt. Kan relativt let reducere sit forbrug.

Skadelig brug

Cirka 150 000 mennesker. Forbrug har ført til fysisk eller mental skade, såsom depression eller forhøjet blodtryk. Er endnu ikke afhængig af alkohol i henhold til fastlagte kriterier. Kan normalt reducere sit forbrug relativt let.

Moderat afhængig

Cirka 130.000 mennesker. Har ingen synlige sociale problemer, men sygdommen og dødeligheden stiger for disse mennesker. Opfylder mindst tre afhængighedskriterier, hvilket er grænsen for afhængighed. Betydelig vanskeligere end andre grupper at ændre deres drikke. Ikke desto mindre bryder flertallet afhængigheden af ​​deres egen magt.

Svært afhængige

Cirka 25.000 mennesker. De fleste af afhængighedskriterierne er normalt opfyldt. Mange får pleje.