Flere og flere unge kvinder lider af spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser involverer en obligatorisk kontrol af ens egen vægt, og kroppen og hverdagen begynder at dreje sig om kontrol med mad og vægt. Til sidst får du en forvrænget opfattelse af din egen spisning og grænserne for, hvad kroppen kan tolerere. Spiseforstyrrelser påvirker både psyken og kroppen, og virkningen på trivsel er indlysende. Forbindelsen mellem mental sundhed og spiseforstyrrelser kan undersøges fra mange forskellige synsvinkler. På den ene side kan det antages, at der er mange psykologiske faktorer bag spiseforstyrrelserne, såsom dårlig selvtillid eller depression. På den anden side kan spiseforstyrrelser i sig selv forringe den mentale velvære, som f.eks. Kan ses i reduktion af energi og vitalitet. Der er problemer med forhold, eller du føler dig generel uro.

Hvornår starter spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser bryder ofte ud enten i puberteten hos børn i alderen 12 – 14 år eller hos unge i alderen 17 – 20 år. I dag er spiseforstyrrelser signifikant mere almindelige blandt kvinder og piger end blandt mænd og drenge. Spiseforstyrrelser hos mænd er imidlertid steget noget i de senere år. Spiseforstyrrelser er en alvorlig sygdom, som ofte kræver hjælp fra udenforstående. Jo tidligere du griber ind i spiseforstyrrelser og søger hjælp, jo større er sandsynligheden for, at du kommer dig. Du bør ikke forsøge at helbrede spiseforstyrrelser alene, det er bedst at straks søge hjælp.

Offentlig sundhedspleje: Skolesundhed, spiseforstyrrelsesklinikker, psykiatriske klinikker

Den første kontakt, når man søger pleje, er ofte med en sundhedsudbyder eller en læge i skolen eller på sundhedscentret. Sundhedspersonale og læger på sundhedscentre spiller en vigtig rolle i identificeringen af ​​spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser behandles ofte på regionens centrale hospital.

Behandling af spiseforstyrrelser

Behandlingen af ​​spiseforstyrrelser finder sted på mange niveauer. Behandlingen inkluderer bl.a. råd om ernæringsterapi, opfølgning af somatisk velvære og terapisamtaler i grupper eller individuelt. Plejeteamet består af bl.a. læge, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut og ernæringsfysiolog. Hvis den person, der har udviklet en spiseforstyrrelse, skal indlægges på hospitalet, begynder pleje først på en medicinsk afdeling og fortsætter på en afdeling på en psykiatrisk klinik. I forbindelse med den psykiatriske klinik på HUCS fungerer en klinik for spiseforstyrrelser, der leverer både ambulant pleje og institutionel pleje.

Venner og familie

Støtte fra venner og familie er vigtig for bedring. Genoprettelse begynder ofte med at tørre at fortælle en nær ven eller pårørende om sagen. I starten kan det være svært at tale med din egen familie om spiseforstyrrelser, og derefter kan en nær ven tilbyde værdifuld støtte. Støtte fra venner og familie spiller en vigtig rolle i hele gendannelsesprocessen.

Anonym opkaldshjælp og opkaldsgrupper

Opkaldshjælp kan også fås anonymt. Der er forskellige typer hjælpegrupper, såsom hotlines eller diskussions- og supportgrupper for kvinder, der har lidt af spiseforstyrrelser. Anonyme madmisbrugere (OA) står til din tjeneste med både telefonopkald og opkaldsgrupper. Overvågede diskussionsgrupper for mennesker, der lider af spiseforstyrrelser.

Behandling af spiseforstyrrelser