Behandlingsmetoder

Behandlingen skræddersyes til den enkelte og kan gribes an på forskellige måder og med forskellig grad af intensitet. Der tages højde for hvor belastet den enkelte er samt hvilke belastninger der er tale om. Behandlingen er som følger:

 • Anonym rådgivning: Personlige samtaler/samtaler over telefonen i forløb af forskellig varighed.
 • Ad hoc: Tilbud om samtaler ca. hver 14. dag.
 • Korte interventioner: Tilbud om afklarende forløb, ofte gennem 1-4 samtaler.
 • Ambulant behandling: Tilbud om samtaler mindst 2 gange om måneden og højst 8 gange om måneden.
 • Dagbehandling: Tilbud om samtaler mere end 8 gange om måneden i ambulant regi.
 • Døgnbehandling: Alkoholfri/stoffri døgnbehandling og stabiliserende døgnbehandling.
 • Særlige boformer: Bo- og omsorgstilbud af midlertidig, længerevarende eller permanent varighed.

Når et behandlingsforløb er afsluttet hos os, så sætter vi fokus på eventuelle behov for efterbehandling.

Efterbehandlingen er en meget central del af behandlingsforløbet, fordi det støtter de fremskridt, der er opnået i behandlingsforløbet, og kan være med til at forebygge eventuelt genoptag af misbrug.

Terapeutisk behandling

Der tilbydes samtaleforløb, som fastlægges i samarbejde med den enkelte og fastlægges som et fast antal samtaler. Vi benytter følgende samtaleterapeutiske forløb, som alle indeholder elementer af:

Adfærdsterapi

 • Kognitiv terapi
 • Adfærdsterapi
 • Problemløsende terapi
 • Færdighedstræning
 • Motiverende samtale

Disse metoder er kendetegnet ved ikke at være konfrontoriske eller analytisk tolkende. Med andre ord søger de ikke at provokere og aktivere konflikt, men derimod at afklare og undersøge, hvordan den enkelte kan støttes mest optimale i brug af egne ressourcer. Der tages udgangspunkt i den enkeltes livssituation, snarere end analysere på fortiden, hvilket kan genkalde uhensigtsmæssige mønstre og adfærd.