Internetafhængighed

Internetafhængighed involverer en så ukontrollerbar, tvungen brug af Internettet, der også forårsager problemer på andre livsområder. Når internetbrug begynder at føles så overdreven, at det giver anledning til skyldfølelse og fratager tid, der bør bruges på studier,...