Handicappede og misbrug

I antallet af rustilfælde som blev opgjort for nyelig, blev der for første gang opmærksom på forskellige misbrugsskader, der havde at gøre med funktionsevnen og sanserne. I løbet af tællingsdagen viste det sig, at af dem, der søgte sociale og sundhedsmæssige tjenester...

Misbrug hos ældre

Misbrugsproblemer blandt ældre er blevet bragt offentlighedens opmærksomhed i forbindelse med den offentlige debat om den aldrende befolkning. På den ene side er brugen af ​​stoffer blandt ældre mindre end i andre aldersgrupper, hvis man sammenligner hele...