Handicappede og misbrug

I antallet af rustilfælde som blev opgjort for nyelig, blev der for første gang opmærksom på forskellige misbrugsskader, der havde at gøre med funktionsevnen og sanserne. I løbet af tællingsdagen viste det sig, at af dem, der søgte sociale og sundhedsmæssige tjenester...