Rygning og sygdomme

Tobak indeholder omkring 500 gasformige forbindelser og 3.500 andre kemiske forbindelser. Disse inkluderer benzen, cyanid, toluen og vinylchlorid. En af de mest skadelige forbindelser til helbredet er kolosser og tjæredannende partikler, der indeholder over 50 stoffer...

Tobaksafhængighed

Tobaksrygning er et afhængighedssyndrom, som ud over afhængighed og en fysisk nikotinafhængighed også inkluderer andre former for afhængighed, der delvis forstærker og opretholder tobaksrygning. Disse former for tobaksafhængighed er den sociale afhængighed, der...