Chunk = en bid / et stykke

Chunking er et skift i abstraktionsniveauer

Chunker op (miltonmodellen) = Går op på et mere abstrakt niveau

Chunker ned (metamodellen) = Går ned i specifikke detaljer

Chunke til siden = samme abstraktionsniveau med et andet eksempel på det samme.