Coaching

Ofte finder den bedste NLP coaching sted, når coachen intet kender til personen eller emnet. Dette tvinger coachen til virkelig at lade klienten finde sine egne svar. Vi har som regel svarende i vores ubevidste selv, men skal lige coaches til at finde dem. Coachen stiller de gode spørgsmål, og låser op for svar som kommer af sig selv.

Coachen styrer samtalen

I de første sessioner opbygges der en fælles forståelse, en rapport, en fælles kemi. Den regulerer hvor meget information der er nøvendigt samt detaljeringsgraden i samtalen. Dog kan der ind i mellem være nødvendigt for coachen at styre samtalen, såfremt den bliver for detaljeret eller ryger ud af et sidespor. Med andre ord må coachen gå ind og fortælle hvilke informationer der er nødvendige for at komme til sagen.

Vær tilstede i nuet

Det handler om at være tilstede i netop dette øjebliv med vilje, – i nuet. Med fuld indlevelses i klientens verdensbillede og problematik, uden at være forudindtaget. Coach og klient ‘danser på skift’ indtil musikken hører op. Der er aldrig en fast plan, men en stor grad af intuition.

Spørg ind og sæt ord på

Bliver der talt ind til noget som kan igangsætte negative følelser og tanker hos klienten, kan det være hensigtsmæssig at spørge om lov først. Det kunne være; ‘Kunne du tænke dig at hære om en oplevelse jeg havde en gang?’ eller ‘Har du lyst til at høre, hvad jeg tænker?’

Anerkend klienten

Coachen anerkender, at klienten har gjort noget positivt, for eksempel ved at trodse en begrænsende overbevisning. Her kunne coachen sige; ‘Jeg vil gerne anerkende, at du gjort …… for dig selv idag’

Fokus på ressourcer

Ros altid klientens ressourcer, resultater og talenter. ‘Ud fra det jeg har set, har du ressourcer og talent til at løbe længere’

Brainstorm

Såfremt sessionen går i stå, hvor der ikke er løsningsforslag eller mulighed for at komme videre, kunne coach foreslå at lave en brainstorm. Forslagene skrives ned.

Fejre succes

Såfremt klienten har nået et mål, kan coachen rose klienten og fejre en succces. Eventuelt ved at hejse et lille flag eller give kage, for derved at forankre begivenheden.

Aktivering af ressourcer

Ved at udfordre klientens tro på hvad han kan, kan man udfordre ham. Her benyttes ‘omvendt psykologi’ i troen på at klienten kan nå langt videre. “Jeg vil vædde på, at ….”

Tanketom

Det kan ofte være en fordel for en coach at være tanketom, og derved slippe egne tanker -for derved at kunne leve sig 100% ind i klientens tanker.

Nysgerrighed

Er en coach tilstand, hvor han viser at han er dybt interesseret i klientens livsverden.

Blind coaching

Coacher uden at kende emnet. Herved sætter coach sin egen ‘model af verden’ til side.