NLP teknik
Anvendes i trin 4 i arbejdsmodellen

En kreativ proces der består af 3 trin:

Drømmer

visioner for fremtiden.
Her kan man evt. anvende teknikken logiske niveauer til at åbne op med spørgsmål

Iværksætter (realisator)


action i nutid
Her planlægger man hvad der skal til for at realisere drømmen…helt uden forbehold!

Kritiker

logisk fortid/fremtid
Forholder sig kritisk til det planlagte og om det er en mulighed.

NLP Disney Kreativitetsteori Disney modellen Iværksætter drømmer kriiker

Strukturen når man anvender teknikken Disney’s kreativitetsstrategi

1. Gennemgå trin 1,2 og 3 i NLP arbejdsmodellen


2. Forklar teknikken for klienten

3. Etabler 3 gulvankre
– Drømmeren
– Realisatoren
– Kritikeren


4. Associer klienten ind i sin drøm
Få i drømmefasen afdækket alle afkroge af drømmen, brug evt. logiske niveauer og spørg ind til repræsentationssystemerne for at afdække submodaliteterne

5. Bryd tilstanden og forbered klienten på realisator rollen ved evt. at spørge ind til en situation hvor de har været gode til at planlægge noget, så de tager deres positive indstilling til egne evner som planlægger med ind i denne rolle


6. Lad klienten planlægge hvordan drømmen skal blive en realitet. Skriv gerne op på en stor postit, hvad der skal til i punktform. Lad klienten prioritere rækkefølgen af punkterne.


7. Bryd tilstanden og forbered klienten på kritikker rollen ved evt. at spørge ind til en situation hvor de har været gode til at forholde sig kritisk til noget, så de tager deres positive indstilling til egne evner som kritiker med ind i denne rolle


8. Lad klienten i kritikerrollen påpege det problematiske de ser ved de punkter planlæggeren har skrevet op og om rækkefølgen de er prioriteret i er realistisk. Klienten skal her kun forholde sig til det planlæggeren er kommet med.


9. Bryd tilstanden


10. Træd ind i drømmerrollen igen, lad klienten forholde sig til om de vil fastholde drømmen på baggrund af det realisatoren og kritikeren har sagt. Herefter kan man cirkulere mellem de 3 faser, indtil kritikeren ikke har flere indvendinger og man kan gå igang.


11. Future pace


– Hvordan bliver det næste gang du har en drøm?

VIGTIGT: de 3 faser skal holdes helt rene. Så vær opmærksom på at holde klienten i 1 fase ad gangen.

Denne Disneys kreativitetsstrategi

eller ‘Disney modellen’ som den også kalden, er udviklet som følge af den enorme kreativitet Walt Disney lå for dagen. En medarbejder hos Walt Disney forklarede engang at “Jeg har oplevet, at der er tre forskellige Walt Disney – Drømmeren, Iværksætteren og Kritikeren. Og ingen vidste på forhånd, hvem der dukkede op til mødet.

Disney havde en unik måde at udvikle sine medarbejdere og idéer på. Han adskilte processen i 3 forskellige faser for at sikre adskillelse. Hans strategi benyttes idag til at frigøre vore egen kreativitet og fører disse ud i livet.

Drømmeren

er en idemager som er kreativ og som fører idéerne ud i livet.

  • Formulerer sig positivt og hen-imod, og finder ud af hvad ideen vil tilføre verden.
  • Er den visionære, der ser de store billeder og ved at alt er muligt.
  • Træder i karakter i brainstormings eller ”ønske-fasen”.

Iværksæteren

kaldes også for realisatoren. her kan du skrue op for din kreative side og folder den helt ud. Det handler bare om at brainstorme derud af uden at bekymre sig om, om det kan lade sig gøre.

  • Sørger for at omdanne ideer til praktisk handling, inddrager erfaringer i form af tidligere succeser og sikrer fremskridt.
  • Handler som om et mål er opnåeligt.
  • Er den handlingsorienterede, der sætter tidsrammer og organiserer aktiviteterne hen imod målet.
  • Træder i karakter i ”hvordan-fasen” og planlægger

Kritikeren

benævnes også for ‘kvalitetskontrolløren’. Her tænker du over alt det, som kan forhindre din idé i at blive ført ud i livet. Såfremt du stadig brænder for din idé og kan se, at det kan lade sig gøre, så sætter du skub i alle de handlinger, der skal til for, at du når i mål.