Er det alkoholisme eller alkohol som er problemet?

Hvorfor bliver alkoholikere set på som et samfundsproblem? Selvom det vel er alkohol som er samfundets problem? Hvad kom først hønen eller ægget? Ingen alkohol – ingen alkoholisme!

Alkohol kan du købe i rigelige mængder på ethvert gadehjørne. Alkohol kan lastbilschauffører og billister købe på enhver tankstation. Morale er godt og dobbeltmoral er dobbelt så godt!

Hvis alkohol først blev opdaget i dag, ville det ikke blive tilladt

Alkohol dræber. Et langt og stort alkoholforbrug er ofte skyld i en lang række lidelser, og overforbrug af alkohol øger risikoen for skader næsten alle steder i kroppen.

Ud fra alle farerne forbundet med drikkeri, burde vi egentlig have udviklet en aversion mod det. Så hvordan kan det være, at vi uhindret kan drikke det? Alkohol er et organisk opløsningsmiddel og et kræftfremkaldende stof, som øger risikoen for en lang række sygdomme og er skyld i for tidlig død. Alkohol bidrager til udviklingen af over 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjertekar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar. Alkohol er desuden relateret til en række psykiske lidelser som fx angst og depression.

Opgørelser viser, at omkring 6.000 dødsfald i Danmark hvert år kan relateres til alkohol, enten som den primære eller medvirkende dødsårsag. Det svarer til 12 % af alle dødsfald. To ud af tre alkoholrelaterede dødsfald sker blandt mænd. Alkohol er et opløsningsmiddel der opløser mennesker, familier og skaber død og ødelæggelse.

Alkoholmisbrug er et af vor tids største samfundsproblemer. Et forsigtigt skøn er, at 140.000 mennesker er afhængige af alkohol her i landet, og over 800.000 har et alkohol storforbrug, hvilket betyder, at de drikker over Sundhedsstyrelsens anbefaling af et maksimalt forbrug.

Alligevel drikker vi og alligevel legitimere samfundet druk. Et paradoks jeg aldrig vil forstå!

https://family-first.dk/wp-content/uploads/2020/12/Opfindelsen-af-alkoholisme.pdf