Alkoholbehandling med et familieorienteret fokus‘ kaldes også for ‘Familieorienteret alkoholbehanlding’. Behandlingen er rettet mod den drikkende og børn, partner og børn samt inddragelse af netværk omkring familien. Mere specifikt kan behandlingen bestå af:

  • Alkoholfokuseret kognitiv parterapi
  • Alkoholfokuseret partnerinvolvering
  • Alkoholfokuseret parterapi
  • Alkoholfokuseret parinvolvering

Når en familie har problemer med alkohol kan et misbrugscenter eller kommunen kontaktes. Her vil der blive tilbudt den drikkende part en af følgende behandlinger alt afhængig af graden af afhængighed eller misbrug:

Privatpraktiserende behandlere

Privatpraktiserende behandlere har ofte deres egen lille klinik, det kan være hjemme i privat boligen eller et terapilokale ude i byen. At gå i behandling hos en privatpraktiserende behandler betyder at man går til samtaler en til to gange om ugen af ca. en times varighed. Længden på behandlingsforløbet er individuelt. Du kan være anonym og behandlingen kan ofte foregår uden for arbejdstiden.

Ambulante behandling

Ambulant behandling betyder at du bor hjemme og møder i behandlingen ca. en gang om ugen. Enkelte ambulante behandlingscentre tilbyder samtaler eller gruppe 1 til 2 gange om ugen. På et ambulant behandlingscenter er der flere forskellige faggruppe til rådighed, så du kan også få hjælp til problematikker der ligger ud over misbruget eller afhængigheden.

Ambulant dagbehandling

I den ambulante dagbehandling bor du hjemme og møder på i behandlingen efter aftale. Dagbehandling er ofte mere intensiv end ambulant behandling, dvs. du møder mellem tre til fem gange om ugen i 4 til 5 timer ad gangen. Ambulant dagbehandling er et intensivt behandlingsforløb i tidsrummet mellem ca. 08.00 og 15.00

Døgnbehandling

Døgnbehandling betyder at du bor på behandlingscenteret. For nogle er det en vigtig del af behandlingen, at de kommer væk fra deres vante omgivelser og får den nødvendige ro der skal til for at komme sig. På døgnbehandlingstederne er der mulighed for medicinsk afrusning/nedtrapning. Dagsprogrammet i døgnbehandling er ligesom i dagbehandling, et intensivt behandlingsforløb. Der er ofte flere forskellige faggrupper tilknytte en døgnbehandling.

Familiebehandlingscentre

Familiebehandlingscentrene tilbyder at du bor på behandlingscenteret sammen med din familie. Det er typisk mor, far og barn/børn. Dagsprogrammet er ligesom i døgnbehandling et mere intensivt behandlingsforløb. Og der er ligeledes mange forskellige faggrupper tilknytte behandlingen.

Inden du vælger en behandler eller et behandlingscenter skal du sikre dig, at de har det tilbud du efterspørger. Du er velkommen til at ringe til dem og stille de spørgsmål du har brug for at få svar på. Du kan ringe anonymt og det er helt uforpligtende.

Familieorienteret alkoholbehanlding