• Tilbagemelding
  • Skal gives så hurtigt som muligt g inden 5 min.
  • Vær specifik frem for generel
  • Vær beskrivende, ikke konkludere eller dømme
  • Gives ift. adfærd, som kan ændres
  • Skal være “jeg”-budskaber
  • Brug Sandwich-modellen
  • Undlad at bruge ordet men