• Generaliserer sanseindtryk
  • Udelader sanseindtryk
  • Forvrænger sanseindtryk

Generaliseringer

Proces vores hjerne laver for at kunne rumme mere information og opfatte hurtigere.

Udeladelser

Vores bevidste sind udelader store mængder information, da vi ikke kan opfatte alle de informationer vi blive bombarderet med.

Forvrængninger

Ting opleves anderledes end de i virkeligheden er.