I antallet af rustilfælde som blev opgjort for nyelig, blev der for første gang opmærksom på forskellige misbrugsskader, der havde at gøre med funktionsevnen og sanserne. I løbet af tællingsdagen viste det sig, at af dem, der søgte sociale og sundhedsmæssige tjenester i rusrelaterede tilfælde, havde fire procent synshandicap, to procent høreskader og elleve procent mobilitetsnedsættelse. Tolv procent af klienterne havde hjerneskade, neurologiske skader eller udviklingsskader. For hver gruppe af handicappede er disse tal større end gruppens andel af hele befolkningen. (For eksempel er 1,5 procent af befolkningen synshandicappede, men i regningen udgjorde de synshandicappede fire procent). Der er også grund til at antage, at alle handicappede klienter, der havde brug for service på grund af forskellige hindringer, ikke kunne komme til servicepunkterne.

Stofmisbrusprolemer hos handicappede

Sundhedsvæsenet har hovedsageligt investeret i hjælpemidler, opretholdelse af den fysiske funktionsevne og i transporttilbud. I denne servicepakke er der en risiko for, at kunders stofmisbrugsproblemer ikke identificeres, og at kunden muligvis ikke kan henvises til rusbehandling, når behovet opstår. Kunder har heller ikke haft tilstrækkelig information om narkotika og alkohol, afhængighed og stofmisbrug, eller det informationsmateriale, der er fundet, har været vanskeligt at forstå. Derudover har steder i pleje af stofmisbrug været vanskelige at få adgang til på flere måder.

Stofmisbrug og mental sundhed

I de senere år er pleje af stofmisbrug begyndt at være opmærksom på spørgsmål, der er specifikke for handicappede. Instituttet for sundheds- og velfærdsformer til kvalitetsevaluering giver instruktioner om, hvordan man arrangerer beredskab til at levere tjenester til handicappede, og samtidig opfordres de til at identificere stofmisbrugsproblemer i handicaparbejde. Den nationale plan for psykisk sundhed og stofmisbrug understreger, at klienter skal behandles ens, og at alle skal have samme adgang til pleje. I det stadie, hvor planen skal implementeres, skal det sikres, at ligestillingsprincippet realiseres, og at handicappede klienter også har adgang til basale tjenester inden for stofmisbrug og mental sundhedspleje.

Handicaporganisationer

Udviklingen af ​​barrierefri stofmisbrugstilbud forudsætter, at flere organer samarbejder: det er vigtigt, at stofmisbrugspersonalet får information om for eksempel mulighederne for at kommunikere gennem flere kanaler. På samme måde bør handicapvæsen udvikle sin opmærksomhed om afhængighed og dens evne til at opdage afhængighedsproblemer. Alle servicesektorer bør også arbejde for at forbedre adgangen til det byggede miljø. Når det drejer sig om genopbygning af lokalerne, kan du for eksempel bede om råd fra det lokale handicapråd eller fra Handicapforeningens eksperter på forhindring. Når det kommer til at få oversat informationsmaterialet til let at læse sprog, kan du få hjælp fra LL-centret. Mange handicaporganisationer er også til rådighed med vejledning og rådgivning og har personale, der kan konsultere om spørgsmål i forbindelse med patient- og udviklingsarbejde.

En handicappet klient i stofmisbrug

Du kan hjælpe handicappede med misbrugsproblemer på samme måde som du hjælper andre patienter, så længe du overvejer hver enkelt kundes individuelle funktionsevne og behov for hjælp. For en synshandicappet person, der modtager rehabilitering som følge af afhængighed, er den indledende fase mest vigtig. Ved først at vejlede klienten bliver stedet kendt, hvilket letter hans eller hendes evne til at bevæge sig. Det skriftlige materiale har større effekt, hvis det gives i form af blindeskrift, lydbånd eller i elektronisk form.

Udviklingshæmmede og misbug

Når du arbejder med en udviklingshæmmet klient, er det vigtigt, at du kommunikerer på en klar og utvetydig måde, og at du fremhæver budskabet med konkrete eksempler.

Støtte til handicappede

For klienter, der bruger tegnsprog, er det vigtigt på forhånd at sikre, at en tolk får lov til at deltage i plejen, og at der er reserveret tilstrækkelige tolketimer. Ud over e-mail, tekstbeskeder og computere kan du også bruge fjerntolkning i visse situationer. I henhold til loven om tilbud og støtte til handicappede er ansvaret for at arrangere tolkningstjenester for tale- og hørselshæmmede overført fra kommunerne til den nationale pensionsinstitution fra den.

Hjerneskade og misbrug

Når man håndterer hjerneskadede klienter, er det vigtigt at overveje kundens livlighed og tage tilstrækkelige hvilepauser i diskussionssituationen eller gruppen. Det er også vigtigt at øve de vigtigste ting efter pausen. Individuelle samtaler bliver mere effektive, hvis de finder sted enten i form af 15-minutters møder i flere dage i træk eller ved at tage pauser med regelmæssige intervaller.

Handicappede og misbrug af alkohol eller stoffer