Inkongruens

Eks. når der ikke er overensstemmelse mellem kropssprogets og det verbale sprog.

Kongruens

Eks. når der er overensstemmelse mellem kropssprog og det talte sprog