n intervention hjælper en misbruger til at indse at han har et problem som kræver hjælp og støtte. Intervention ofte den eneste mulighed for at få en pårørende eller kollega i misbrugsbehandling. Støtten og hjælpen skabes af familie og venner med støtte fra en professionel interventionist. Interventionens sigte er at give den afhængige opmuntring og incitament til at få hjælp til et ædru og clean liv igen.

Hvad er en intervention?

En intervention er en nøje planlagt proces, hvor venner og familie samles for at hjælpe og støtte en person til behandling. Med støtte fra en professionel interventionist tilrettelægges processen i detaljer. Tilgangen er en blid konfrontation uden beskyldninger og bebrejdninger, men derimod med en anerkendende og omsorgsfuld overtalelse. Det er vigtig at der ikke bringes emner ind i samtalen som kan virke sårende og provokerende og skabe øjeblikkelig skabe modstand.

Positiv indgriben

Selvom det er vigtig for misbrugeren at forstå hvordan hans adfærd påvirker sine kæres mentale og følelsesmæssige sundhed, er pointen ikke at bebrejde. Derimod er det for at påpege, hvordan misbruget forårsager uhensigtsmæssigheder, og at der er en løsning: behandling.

Professionel interventionist

Familie og venner, der ønsker udført en intervention, kan udføre den på egen hånd eller benytte en professionel interventionist. Ved professionel hjælp, vil der blive udført en tilbundsgående analyse og udredning af misbrugets omfang, personlighedvurdering samt en detaljeret planlægning så processen blive ledt i mål.

Trin i interventionen

Trin 1: Få hjælp. Du skal ikke stå alene med ansvaret. Lad en professionel interventionist hjælpe med alle trinnene.

Trin 2: Find familiemedlemmer, venner og kollegaer som står misbrugeren nær og som kan medtages i en interventionsgruppe.

Trin 3: Lav en plan. Planlæg en bestemt dag, tid på dagen, samt hvor interventionen skal finde sted. Alle deltagere skriver ned hvad de vil sige og der laves en generalprøve. Det bestemmes om interventionen udføres som en overraskelse eller en planlagt proces.

Trin 4: Indsamling af information.

Trin 5: Skriv et brev. Alle ved interventionen skriver et personligt brev om hvordan afhængigheden har skadet de personer, de elsker. Brevet skal være følelsesmæssigt ærligt og fokusere på kærlighed. Der må ikke være personlige angreb. Interventionen baseres på støtte, ærlighed og kærlighed.

Trin 6: Alle venner og familie bør være villig til at tilbyde deres hjælp i behandlingsperioden. Dette er en vigtig del af behandlingen.

Trin 7: Sæt grænser. Alle tilstedeværende i interventionen skal forpligte sig på at indføre konsekvenser såfremt misbrugeren nægter at modtage hjælp.

Trin 8: Øv og øv. Interventionsprocessen skal øves indtil alle detaljer er på plads og hver deltager ved hvad de skal sige og hvornår.

Trin 9: Forbered modstand. Erfaringen viser, at personer med misbrug udviser modstand mod at modtage hjælp. Selv en velplanlagt intervention med klare tilbud om hjælp kan blive afvist af forskellige årsager. Der skitseres en plan for nødvendige konsekvenser.

Trin 10: Opfølgning. Det er vigtig at alle deltager holder ord, også efter interventionen. I modsat fald kan det føre til stress, bremse behandlingen og føre til tilbagefald med endnu dybere misbrugsproblemer.

Til at undgå ved en intervention

Selv med en nøje detaljeret plan, er der nogle faldgruber som deltagerne let falder i, herunder:

 • Betegnelser som “alkoholiker”, “narkoman”, “misbruger” osv. virker anklagende og negative. Vælg istedet neutrale ord uden at definere personen efter afhængighed.
 • Vælg kun de nærmeste allernærmeste familiemedlemmer og venner til interventionen
 • Find måder at håndtere ked-af-dethed, så processen ikke oversvømmes af stærke følelser.
 • Vær indstillet på at vente såfremt personen er påvirket når interventionen skal finde sted.

Interventionen må ikke være baseret på:

 • Tvang
 • Skam
 • Vrede
 • At være sårende
 • Et baghold

En intervention kan, ene og alene, lykkes såfremt den baseret på kærlighed, ærlighed og støtte.

Misbrugsbehandlingen kræver social støtte

Ved enhver form for intervention er pointen at hjælpe med at bekæmpe et alkohol- eller stofmisbrug. Det er vigtig at få misbrugeren til at indse, at en misbrugsbehandling er muligt her og nu og alt er tilrettelagt. Herefter kommer støtten i mange former, herunder som medicinsk behandling, terapeutisk hjælp samt social støtte fra familie og venner.

Er en professionel interventionist være nyttig?

Hvis venner og familie føler sig for følelsesladet, mens de arbejder på en hjemmegjort intervention, kan de når som helst konsultere en professionel interventionist, terapeut eller anden rådgiver for at få hjælp. De kan bede personen om at lede interventionen eller blot søge vejledning i planlægningen af ​​begivenheden. Professionel assistance på ethvert niveau kan være yderst nyttigt, da et eksternt perspektiv kan styre processen mod det mest gavnlige udfald og holde alle fokuserede.

I de fleste tilfælde er det vigtigt at alliere sig med en professionel. Professionelle interventionister anbefales stærkt, hvis den person, der er genstand for interventionen, har vist et af følgende:

 • Alvorlig psykisk sygdom, såsom skizofreni, bipolar lidelse osv
 • En historie med vold, såsom vold i hjemmet eller verbalt misbrug
 • En historie med selvmordstale eller forsøg eller anden selvskadende adfærd
 • Misbrug af stoffer
 • Stærk modstand på tidliger forsøg
 • Benægtelse

Hjælp din kære med at overvinde afhængighed

En intervention er motivation til misbruger om at søge hjælp eller gå i behandling. Det kan være et misbrug eller afhængighed af alkohol, stofmisbrug, tvangsspisning eller anden vanedannende adfærd. Det er udfordrende at hjælpe en person man elsker meget og som kæmper med afhængighed. Nogle gange kan en direkte samtale være vejen til bedring. Men sjældent hjælper velmenende ord, gode råd og tilbud om støtte. Personen kæmper med at se og anerkende problemet. Derfor er det nødvendigt med en større og gennemgribende indsats fra familien for til at tage handling og gennemføre en intervention.

Folk, der kæmper med afhængighed, nægter ofte deres situation og er uvillige til at søge behandling. De genkender muligvis ikke de negative virkninger, deres adfærd har på sig selv og andre. En intervention giver din elskede en struktureret mulighed for at foretage ændringer, før tingene bliver endnu værre, og det kan motivere ham eller hende til at søge eller acceptere hjælp.

Hvis din elskede nægter hjælp?

Desværre er ikke alle interventions indgreb vellykkede. I nogle tilfælde kan din personer med afhængighed afvise behandlingsplanen. Han eller hun kan bryde ud af vrede eller insistere på, at der ikke er behov for hjælp, eller kan være vrede og beskylde dig for forræderi eller være hykler.

Forbered dig følelsesmæssigt på disse situationer, mens du forbliver håb om positiv forandring. Hvis din elskede ikke accepterer behandling, skal du være parat til at følge med på de ændringer, du har præsenteret.

Ofte udsættes børn, partnere, søskende og forældre for misbrug, vold, trusler og følelsesmæssig omvæltning på grund af alkohol- og stofproblemer. Du har ikke kontrol over din elskedes opførsel med afhængigheden. Du har dog evnen til at fjerne dig selv – og alle børn – fra en ubehagelig eller destruktiv situation.

Selvom en intervention ikke virker, kan du og andre, der er involveret i personens liv, foretage ændringer, der kan hjælpe.