Kopiere den man sidder overfor, uden det virker påfaldende, for at skabe rapport.
Matching skal ske diskret og let forsinket