9 sproglige mønstregrupperet i 3 kategorier, udeladelser, generaliseringer og forvrængninger
Vi anvender metamodeller til at skabe vores sproglige repræsentation af oplevelser.
I NLP kan man bruge metamodeller til at hjælpe klienter til at udvide deres model af verden og til at sikre sig at man har forstået modparten.

Udeladelser i metamodellen

Bruges til at samle information og afdække klientens model af verden, dvs. coachen spørger ind til udeladelserne.

Udeladelserne kan inddeles i 3 kategorier:

  • Udeladte ord eks. “Jeg gider ikke mere”.
  • Nominaliseringer, dvs. at fastlåse og tingsliggøre
  • Uspecifikke ord eks. man

Generaliseringer i metamodellen

Bruges til at udvide grænser ved at hjælpe klienten med at definere, for at kunne udvide begrænsninger i deres model af verden.

Genereliseringer kan inddeles i 3 kategorier:

  • Universel generalisering eks. altid, aldrig
  • Modalverber eks. skal, burde
  • Manglende kilder eks. kan spørge “hvem siger det?”

Forvrængninger i metamodellen

Bruges til at ændre betydning hos klienten, ved gennem spørgsmål at sætte fokus på forvrængningerne.

Forvrængninger kan inddeles i 3 kategorier:

  • Tankelæsning eks. når klient tolker andres tanker
  • Årsag-effekt eks. “Du gør mig ked af det”
  • Forkerte lighedstegn eks. “Hun er sur, hun hilser ikke”