• Den enkeltes indre kort over hvordan verden er skruet sammen.
  • Den enkeltes model af verden dannes igennem opvæksten.
  • Oplevelser filtreres igennem erindringer, metaprogrammer, overbevisninger og værdier.