Narkotika

Efterhånden som stofforbruget vokser, øges befolkningens behov for narkotikaservice hurtigt. Det samlede alkoholforbrug forventes at fortsætte med at stige. Behandlingsomkostninger forårsaget af medikamentbrug forventes også at forblive høje. Narkotika er den mest betydningsfulde individuelle folkesundhedsrisiko i Danmark. Ændring af vaner med hensyn til brug og brug af medikamenter er den klareste individuelle omstændighed, hvorfor finnerne har brug for sociale og sundhedsydelser.

Historisk perspektiv

Efter 1990’erne faldt alkoholforbruget, men trods det voksede behovet for tjenester. Baggrunden for denne udvikling var en ineffektiv styring af tjenester: der blev gjort besparelser i omkostningerne til de sociale ydelser for afhængighed, men på samme tid voksede omkostningerne til sundhedsvæsenet endnu hurtigere. Den største stigning i sundhedsomkostninger var rettet mod specialiseret sundhedsydelser.

Kommuneforvaltning

Forvaltning og overvågning af sociale og sundhedsydelser hører til Ministeriet for Sociale Anliggender og Sundhed, men servicepolitikken er en del af den kommunale beslutningstagning. Kommunerne kontrollerer tjenester med aftaler mellem kommuner og tjenesteudbydere. Den fælles anbefaling fra Ministeriet for Sociale Anliggender og Sundhed og den finske sammenslutning af lokale myndigheder er et godt eksempel på dette: de offentlige myndigheder, både staten og kommunerne, har brug for hinanden for at finde det bedste handlingsforløb. Organisationerne er også aktivt involveret. Klientfokus, følsomhed overfor klienternes behov og rettigheder, er ofte den centrale forudsætning for et fungerende servicesystem.

Hjælp og pleje

Pleje af stofmisbrug af høj kvalitet forudsætter også en stærk, fælles tilgang til socialt ansvar. Da stofbrug og skadene, det forårsager, øges kraftigt blandt befolkningen, bør narkotikatjenester især nå ud til dem, hvis egne forhold er de svageste. Enlige mænd i middelalderen er stadig en betydelig klient. Der skal også tages højde for behovene hos unge og familier med børn med narkotikaproblemer.

Organisering af særlige tjenester inden for pleje af stofmisbrug forudsætter samarbejde mellem kommuner, så kvaliteten og adgangen til tjenester sikres. Anbefalingerne har taget stilling til udgangspunktene for lægemiddelforebyggende arbejde og strategisk planlægning i klientarbejde, den planlagte brug af hele servicesystemet, klientens rettigheder og særlige behov, lokalets kvalitet, personaledimensionering, personalekendskab og energi, det faktiske klientarbejde og evaluering.

Narkotikaforebyggelse