• Skab rapport
  • Indsamle information
  • Sætte mål
  • Tilfør/frisæt ressourcer
  • Future pace