Model af verden

Vi oplever ikke verden, som den er – Vi oplever en model af verden

Neuro Linguistic Programming NLP Danmark dansk forudsætninger metamodel disneymodel logiske niveauer overbevisninger

Respekt

Respekt for andres model af verden

Sind og resultater

Det er mig der styrer mit sind og dermed mine resultater

Feedback

Der eksisterer kun feedback, ikke fejltagelser

Positiv hensigt

Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd

Kommunikation

Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons du får

Ressourcer

Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål

Fleksibel

Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible

Utilstrækkelig rapport

Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport

Valgmuligheder

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder

NLP er en grundlæggende ‘Kognitiv modelleringsproces’ som benyttes til at kortlægge følelser og derefter udvikle interventionsstrategier til at omdanne folk. De nævnte forudsætninger er de centrale principper og NLP’ens vejledende filosofi, dens ‘overbevisninger’. Disse principper iagtages ikke at være sande eller universelle. Det er ikke nødvendig at tro på at de er sande, idet NLP forudsætter at de er sande, for derefter at forudsætte at de er sande. Med andre ord danner de eet sæt etiske principper for livet.