Der er ikke langt fra at være NLP-psykoterapeut til at være Misbrugsbehandler. “Hvordan det?” tænker du måske 🤔

Alle psykoterapeutiske værktøjer indenfor NLP kan bruges som terapeutiske metoder i moderne misbrugsbehandling.

Som behandler har jeg haft stor glæde af at lære NLP-værktøjerne at kende. Værktøjerne giver kompetencer til bedre at kunne forstå mennesket bag misbruget:

→ At åbne for følelsesbarrikader

→ At skabe motivation for forandring

Noget af det vigtigste i NLP, er ord, kommunikation og menneskelig forståelse. Netop de tre faktorer betyder enormt meget for at få budskabet frem til misbrugeren og nå i mål med behandlingen