Neuro Linguistisk Programming

Neuro

Sammenhængen mellem nervebanerne, input gennem sanserne og den måde vi lagre disse input på

Linguistisk

Sammenhæng mellem sanseapparat og sprog og hvordan vi gennem ord kan påvirke egne og andres tanker.

Programming

Gennem indre billeder og dialog samt sanseinstryk programmerer vi os selv til at være ressourcefyldte eller drænet for energi

Hvad er nlp?

NLP er kort fortalt et redskab til kommunikation og mental træning. NLP anvendes til personlig udvikling, coaching, selvledelse og psykoterapi. Det er en filosofisk, psykologisk og pseudovidenskabelig praksis som tager udgangspunkt i at kunne skabe personlig udvikling og dermed positiv forandring i menneskers liv. Ved at udvikle personlige livskompetencer, bliver mennesker bedre til at navigere i livet (tilvalg/fravalg), samt tilegne sig flere indsigter og erkendelser i sin egen – og andres ‘model af verden’. Dette skaber rummelighed i mødet med andre på forskellige niveauer.

Kort definition af NLP

Udover det nævnte er NLP svært at definere! Det er uendeligt svært at sige hvad NLP med en kort definition. De mange forklaringer på NLP skinner hver især som lysstråler, som skinner i hver sin retning fra forskellige vinkler. De belyser et billede og de enkelte detaljer, så det bliver klart og lyst. Det er en praksis som studerer hvordan vi tænker, hvordan vi benytter sproget samt hvilke strategier vi bruger til at nå vores mål. Hertil benyttes blandt andet modelling (modellering på dansk), hvilket er en effektiv måde at tilegne sig viden og evner indenfor et felt, hvor du ønsker at blive bedre.

Til at modellere benytter praksis vore subjektive oplevelser, nemlig:

  • Hvordan vi konstruerer vores indre verden ud fra vores oplevelser
  • Hvordan vi tænker om vore værdier og overbevisninger
  • Hvordan vi skaber vores følelsesmæssige tilstande

NLP studerer menneskelig kommunikation og tilføre praktiske redskaber og metoder ved at modellerer mennesker. Men NLP er mere end teknikker, men det er også en måde at tænke på, en sindstilstand baseret på nysgerrighed, leg og udforskning. Neuro Lingvistisk Programmering siger tilsammen en masse om mennesker. Det har et neurologisk system, der styrer sproget, kroppen, samt den måde hvorpå vi kommunikerer med både handlinger og i ord. Sammen benytter vi os af forbindelsen mellem sindet og kroppen, hvilket påvirker vores adfærd. Dette kaldes programmering.

Adfærd, tanker og følelser

NLP arbejder med de mange niveauer som følelser, tanker og adfærd kan have. Den bearbejder og ændre dem så disse niveauer sættes i en ny ramme som er mere fordelagtig for det enkelte individ. Det kan være til stor hjælp for personer der sidder fast i et besværligt tanke- eller handlemønster.

Principperne i NLP

Mennesket oplever verden igennem sanserne, hvilket skaber vores forståelse af virkeligheden. Men hvad er virkeligheden egentlig? Det er det vi ser, hører og mærker gennem vore egne øjne os sind. NLP er i bund og grund baseret på sanseindtryk som skaber vores tanker, holdninger og personlighed. Vi mennesker oplever altså ikke verden som den er – men derimod en model af verden. Eller med et andet, ofte brugt NLP udtryk: kortet er ikke det samme som landskabet – The map is not the territory. Vores indre kort over verden er ikke identisk med den ydre verden. Den er kun et kort, på samme måde som et kort over København ikke er det samme som byen København. I NLP bruger vi det til to ting: dels til at være opmærksom på at den man kommunikerer mer sandsynligvis tænker anderledes end man selv gør – og at lære hvordan man kan “stille ind på den andens kanal”. Man lærer at skærpe sin evne til at lytte, og til at formulere sig på måder som gør, at man bedre får sit budskab igennem. En anden nok så vigtig ting er at bruge det til personlig udvikling: hvordan er mit filter? Hvad er det jeg fokuserer på? Hvad er det jeg tror om mig selv og verden? Når man er blevet bevidst om dette kan man bruge NLPs teknikker til at udvide eller ændre sin model af verden, eller – for igen at bruge en metafor – til at “rense filteret”.