• Afspejler hvilket Repræsentationssystemer den enkelte arbejder i
  • Opad -visuelt
  • Lige ud til siden – auditivt
  • Ned til højre – kinestetisk
  • Ned til venstre – auditiv digital
  • Til højre i det visuelle og auditive – konstruerede
  • Til venstre i det visuelle og auditive – huske