Teknik i NLP
Anvendes i arbejdsmodellens trin 4 Tilføre/frisætte ressourcer

Der er 3 opfattelsespositioner:

1. Position

  • Jeg oplever verden omkring mig fra min egen synsvinkel

2. Position

  • Jeg oplever verden fra en anden persons synsvinkel

3. Position

  • Jeg er neutral observatør
  • Jeg oplever mig selv og den anden person udefra

Formål med teknikken:

  • Bevidstliggøre klienten om dennes synsvinkler på ting
  • Udvide klientens model af verden

Afbalancering af opfattelsespositioner

Vi er i stand til at opleve fra hver enkelt position.
Dette kan skabe større personlig konguens såvel som større indsigt.