• De er personlige og et udtryk for den indre model
  • Baserer sig dels på forældres og andre vigtige personers model af verden samt egne beslutninger ift. oplevelser