Alkoholisme forandrer ikke kun alkoholikeren. Man er som familie meget påvirket af en der har et alkoholmisbrug. Rollerne i familien ændres. Kærligheden forandrer sig. Man stoler ikke længere på hinanden, og det bliver ofte en kamp om, at “opdage” om alkoholikeren drikker i dag, eller ej. Tilliden bliver til mistillid. Derfor kalder man det en familie sygdom.

At have et misbrug af alkohol, går derfor ikke kun udover alkoholikeren. Men hele familien. Man bliver som pårørende til en alkoholiker, overansvarlig. Måske dækker man over misbruget, til familie og venner. Aflyser aftaler for at kunne være hjemme og holde øje med om vedkommende nu også drikker igen i dag. Man er blevet medafhængig. Man føler sig magtesløs, og kan ikke selv finde på flere løsninger, eller hemmeligheder.

Et stort pres ligger på ens skuldre

Hvorfor kan man ikke som den nærmeste person til alkoholikeren, hjælpe dem ud af misbruget? Hvorfor lytter vedkommende ikke til mig mere? Man er blevet tilsidesat, for alkohol. Alkoholen er nu det vigtigste for ens pårørende. Man kommer ikke længere i første række. Børnene kommer heller ikke længere i første række. Rollefordelingen i familien ændrer sig. Børnene bliver følsomme, de har små antenner ude hele tiden, for at mærke stemningen i huset. De tilpasser sig, de er loyale.

Som voksen pårørende har du selv et valg, det har børnene ikke 

Din rolle bliver også anderledes, måske bliver du nødsaget til at påtage dig roller du ikke bryder dig om. Overbeskyttende overfor børnene, plaget af dårlig samvittighed. Skyldsfølelser. Vrede. Skam.

Rollerne i familien

Når en alkoholiker drikker, bliver familien dysfunktionel. Det der i starten var et par genstande om ugen, er nu eskaleret. Uden for kontrol. Når man siger en familie bliver dysfunktionel, betyder det i ordets forstand, at noget, eller nogen har forandret rollerne i familien. Trygheden, tilliden, åbenheden, er noget man nu kun har et ønske om at få tilbage.

Jeg vil her kort beskrive nogle af de mest brugte roller, og masker der kan forekomme i en familie, med alkoholisme.

Når man udvikler en rolle, eller maske, er det en overlevelsesmekanisme, der træder i kraft.

 • Familien benægter udadtil, at der eksistere et problem
 • Benægtelse, er også en overlevelsesstrategi
 • Familien kommer ikke meget ud, familien bliver asocial
 • Familien føler skyld, i at alkoholikeren drikker. Hvis jeg nu bare havde sagt, eller gjort sådan….
 • Familien bedømmer alkoholikerens adfærd, inden der kan inviteres gæster. Eller tage nogen steder hen. Kan der opstå pinligheder ?
 • Alt drejer sig om alkoholikerne, beskytter alkoholikeren
 • Familie medlemmer køber alkohol, til alkoholikeren
 • Børnene får roller: Rebellen, hjælperen, drømmeren, klovnen
 • Total benægtelse, i vores familie fungere alt perfekt. Vi har det godt. Børnene trives
 • Familien mangler indsigt, og viden om alkoholisme
 • Familien mangler egen indsigt i medafhængighedens roller, og mønstre

Dette var blot nogle enkelte roller/ masker man kan have i en familie hvor alkohol er blevet et stort problem. Listen er på ingen måde udtømmende.

I forløbet er der også pårørende behandling.
I forløbet kommer du til at arbejde med dig selv, alle de følelser du har holdt inde, kommer ud. Magtesløsheden over hvordan, og hvorfor det er endt sådan her. Via 1 til 1 samtale lærer du om, hvad medafhængighed egentlig er. Du vil komme til at se på de roller du har haft. Og vil erfare, at også her er der hjælp at få.

Behandlingen her virker til, at i som familie igen får livsglæden tilbage. Tilliden vender tilbage, frygten for det uvisse forsvinder. Du vil vide hvordan du fornuftigt skal handle i givne situationer.