Hvad er rapport? NLP Rapport udtales “rapo-re” er evnen til at forholde sig til et andet menneske på en måde, der skaber forståelse, åbenhed, tillid og harmoni. Formålet med at skabe rapport med NLP er at opnå bedre kommunikation. Når vores ord og vore kroppe passer sammen som en dans, hvor man genspejler og responderer hinandens bevægelser. Mange kalder det at have en god kemi i kommunikationen og hinandens nærvær. For at skabe rapport slutter du dig til en anden persons dans, ved at matche vedkommendes kropssprog følsomt og respektfuld. At matche er at efterligne (modellerer) den anden, for der ved at byggebro mellem jeres forskellige modeller af verden.

Hvordan skabes rapport?

Rapport skabes ved at matche og genspejle kropssprog, stemmeføring og ord. Øjenkontakt er en anden åbenlys rapportfærdighed, som altid er godt for en god kommunikation. Dybest set hander det om at rumme hinanden, uanset hvad den anden anden gør. Mennesker som er dygtige til rapport sætter sin egen model af verden til side. De er til stede i nuet og gør sig åbne samtidig med at de holder fokus på person der er overfor dem. De første par minutter finder de ind i hinandens rytme.

Pace og lead

Når man matcher en anden person er det for at skabe og vedligeholde rapport, og når der opnåes rapport sker der ubevidst en matching sted. Matche, Pace og Leade er relevant for at skabe rapport. Det forgår mere eller mindre ubevidst i enhver dialog og kan justeres af dialogens parter.

Pace foregår for eksempel ved at matche både kropssprog, meninger, følelser og sprog.

Lead er at få en anden person hen imod sin egen model af verden.

Rapport

indstiller hele deres opmærksomhed på den person, der sidder over for dem nu de finder i løbet af de første par minutter den andens indre rytme (som den kommer til udtryk i tyngdepunkt i kroppen, tale hastighed, åndedræt, bevægelser etc. og går selv ind i den samme rytme hvor de matcher håndbevægelser og talemåder på en naturlig måde (ubevidst kompetence) alt i dem udtrykker: Du er OK, som du er!

Kontakt på mange planer og at møde klienten i øjenhøjde og der hvor han er. Jeg møder den anden der hvor de er
Anerkende den man sidder overfor

  • kropssprog
  • tonefaldet
  • talehastighed
  • sproglige vendinger
  • åndedræt
  • bevægelser
  • gestikuleren
  • sindsstemning