• Visuelle
 • Auditive
 • Auditiv-digital
 • Kinestetisk

Visuelle

 • Billeder
 • Ofte optaget af æstetik
 • Øjenbevægelser og gestus peger opad
 • Åndedræt oftest i brystet
 • Stemme ofte i det høje toneleje
 • Taler hurtigt i korte sætninger
 • Opfatter hurtigt med få detaljer

Auditive

 • Lyde
 • Lader sig nemt forstyrre af udefra kommende lyde
 • Er ofte musikalsk
 • Kropssprog afspejler lyttende hovedet på skrå
 • Gestus i brysthøjde
 • Åndedræt i mellemgulvet
 • Stemme ofte melodisk og varieret
 • Taler ofte i lange sætninger

Auditiv Digital

 • Ord, mening og logik
 • Tænker i sekvenser og mening
 • Husker ved procedurer, trin og sekvenser
 • Evner at sætte sig ind i stof der kræver stor tankevirksomhed
 • Kropssprog ofte klassisk lyttepos. med hånd under kinden
 • Taler med sig selv
 • Åndedræt afh. af andre rep. systemer
 • Stemme ofte monotont
 • Stiller ofte uddybende sp.

Kinestetisk

 • Kropsfornemmelser, herunder lugt og smag
 • God til at fornemme stemninger hos andre og sig selv
 • Responderer på fysisk anerkendelse
 • Kropssprog ofte med tyngdepunkt lavt i kroppen
 • Åndedræt i den nederste del af maven
 • Stemme dyb, kan tale langsomt og understregende
 • Har ofte brug for detaljer og historier de kan leve sig ind i