Hvad er en rusmiddelkonsulent?

En rusmiddelkonsulent kan give hjælp og støtte i et liv med alkohol, stoffer og andre stemningsændrende stoffer. En rusmiddelkonsulent benævnes ofte rusmiddelmentor som hos det offentlige kan give støtte jf. lov om aktiv beskæftigelse og jf. servicelovens §85, herunder Housing First.

Rusmiddelmentor

Målgruppen for en rusmiddelkonsulent er alle, der har afgørende behov for en rusmiddelmentor til at gennemføre eller opnå beskæftigelse. Alle med et problematisk brug eller misbrug af stoffer, alkohol eller medicin.

Alkohol og andre stemningsændrende stoffer kan være en stor forhindring for borgere i atktivt at medvirke på arbejdsmarkedet. Vi kan med vores viden om rusmidler og psykisk sygdomme, hjælpe ved intervention og få en misbruger i bedring. Herunder at anerkende et problematisk brug af alkohol og stofffer samt i samarbejde med borgeren stoppe og/eller nedsætte brugen af disse eller hjælpe borgeren til opstart i misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandling

Som rusmiddelmentor hjælper og støtter vi kommunens borgere med at lave en behandlingsplan, der kan hjælpe borgeren med at få tilknytning til arbejdsmarkedet samt andre problematikker knyttet til misbruget.

Det kræver et tværfagligt samarbejde at kunne yde den optimale hjælp til borgere når problemer har rod i misbrug af rusmidler. Vi kan hjælpe misbruger af alkohol, stoffer og medicin sammen med:

  • OCD
  • PTSD
  • ADHD
  • Selvskade
  • Bipolar lidelse
  • Angst
  • Traumer

En rusmiddelkonsulent tilbyder anonyme samtaler med klienter som har et stort forbrug af alkohol, stoffer eller benzodizapiner. Tilbyddet om samtaler gælder også pårørende til misbrugere som ligeledes kan være anonym. Samtalerne tager afsæt i de emner som klienten ønsker at tale om. Fokus er på at afklare og ændre alkoholvaner, misbrugsmønstre og adfærd. Rusmiddelkonsulenten giver støtte, hjælp og sparring til at sætte realistiske mål for en fremtid uden misbrug.

Behandlingsforløb

Et forløb tilpasses den enkelte klient og strækker sig som regel over 3 måneder, men perioden kan variere efter behov. Såfremt der er brug for en døgnbehandling kan vi henvise til dette.

Social mentor og misbrug

Addikt tilbyder rusmiddelmentoring, misbrugsbehandling, social mentoring, rådgivning, undervisning og foredrag. Vi er alle veluddannede indenfor misbrugsbehandling som misbrugsbehandler, alkoholcoach eller psykoterapeut.

Definition af rusmiddel

Rusmidler er stoffer, som giver en “rus”. Definitionerne af et rusmiddel er mange, men hvad der er fælles for dem alle er, at de påvirker det centrale nervesystem, ved at ændre på frigivningen af forskellige transmitterstoffer i kommunikationen mellem nerveenderne. Det drejer sig om nydelsesmidler som alkohol og nikotin, lægemidler i form af fx antihistaminer, benzodiazepiner, kokain og morfin, hallucinogener, fx cannabis, ecstasy, LSD og mescalin, samt organiske opløsningsmidler anvendt ved snifning.