formuleringer man bygger ind i sit sprog, således at modparten ikke kan stille spørgsmålstegn ved det man siger eller svare ja nej til det man spørger om.
I NLP bruger man den ofte til at leade klienten fra det negative til det positive.

De mest gænge sproglige forudsætninger i NLP

1. Rækkefølge
2. Tidsangivelse
– før-efter, imens, eftersom, førend, når ect.
– begynde, slutte, starte, fortsætte, allerede, stadigvæk
– brug af fortid og fremtid i verber
– eller
3. Opmærksomhedsord
– vide, opmærksom på, indse, lagde mærke til ect.
4. Adjektiver/adverbier – tillægsord/biord
-eks. “Du kan slappe endnu dybere af”