• Submodaliteter betyder under repræsentationssystemer.
  • De er altså en detaljeret beskrivelse af repræsentationssystemer.
  • Submodaliteter er byggesten i vores model af verden.
  • Det er hvordan vi tænker om noget, ikke hvad vi tænker om det.